01.03.2021 poniedziałek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” (Łk 6, 36-38).

Nie można być człowiekiem miłosiernym, jeśli się nie czerpie ze źródła miłosierdzia – sakramentu pojednania i Eucharystii. Tam jest szkoła miłosierdzia, tam jest początek, tam wszystko otrzymujemy według miary „ponad brzegi”. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.