02.06.2020 wtorek

„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mk 12,17). Jezus życzy sobie, byśmy Bogu oddali to, co do Niego należy. Warto mieć świadomość, że tym, co naprawdę do Boga należy, jesteśmy my sami. Psalmista mówi: „Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością” (Ps 100,3). Św. Paweł poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? (1 Kor, 6,19). Oddajmy się więc Bogu, bo do Niego należymy. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.