02.10.2020 piątek

„Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim” (Mt 18,4). Drogą do nieba jest pokora, świadomość własnej nędzy i niemocy połączona z ufnością w Bożą wszechmoc i łaskę. A najważniejsze, by w tym wszystkim być szczerym jak dziecko. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.