02.11.2020 poniedziałek

Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23,46). Życie jest ciągłym powierzaniem się w ręce Boga Ojca, a śmierć jest tym powierzeniem ducha w sposób ostateczny, zdecydowany, nieodwołalny, na wieki. Tak żyjmy, byśmy mogli swego ducha powierzyć Bogu na zawsze. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.