04.06.2021 piątek

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?” A liczny tłum chętnie Go słuchał (Mk 12, 35-37).

Jezus nauczając prowadził swoistą dysputę. Zadał problematyczne pytanie, „poszukał” odpowiedzi w Piśmie świętym i sformułował odpowiedź. To jest dla nas wskazówka, byśmy rozwiązania wszelkich problemów teologicznych, egzystencjalnych czy moralnych szukali w Słowie Bożym. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.