04.12.2020 piątek

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”. (Mt 9,27). Wielka musiała być wiara tych dwóch niewidomych, skoro poszli za Jezusem, pomimo że nie widzieli na oczy, prosili Jezusa o litość nie dyktując Mu konkretnie, jaką łaską ma ich obdarzyć, wyznali wiarę, nazywając Jezusa Panem. Mamy dziś wspaniały wzór wiary. Korzystajmy. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.