05.10.2020 poniedziałek

„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Łk 10,25). Jak często zadajemy Jezusowi to pytanie? Czy na pewno naszą najważniejszą troską jest to, byśmy byli zbawieni? Ważne, byśmy nie tylko pytali Jezusa, ale także okazali posłuszeństwo Jego odpowiedzi. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.