05.11.2020 czwartek

„Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15,7). Jasno Jezus uczy, w jaki sposób człowiek może sprawić radość całemu niebu. Po pierwsze – trzeba się szczerze i pokornie uznać za grzesznika, po drugie – nawracać się do jedności z Chrystusem i wspólnotą Kościoła. Sprawiajmy radość Bogu i aniołom, bo wiemy, w jaki sposób to robić. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.