05.12.2020 sobota

„Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9,35). Jak dobry jest Jezus – dociera wszędzie, uzdrawia wszystkich. Nikt nie jest wyłączony z Jego miłości. Jedyna granica to nasza wola, która może tę miłość przyjąć albo odrzucić. Nie opłaca się odrzucać. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.