06.11.2020 piątek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą” (Łk 16,1-2). Każdy z nas kiedyś zostanie wezwany przed Pana, by zdać sprawę ze swego życia. Mając na uwadze ten moment, który kiedyś nastąpi, warto strzec się jednej rzeczy – trwonienia Bożego majątku, trwonienia łaski, trwonienia czasu. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.