07.06.2020 niedziela

„Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan” (Wj 34,4). Mojżesz od samego rana wykonywał to, co było wolą Boga, dlatego się z Nim spotkał, dlatego rozpoznał Boga i wezwał Jego imienia. Pan Bóg tylko tego od nas oczekuje, byśmy wypełniali Jego wolę, byśmy czynili to, co On nam nakazuje. Zaprasza nas, byśmy wstępowali na górę, to znaczy zbliżali się do nieba. Niech dzisiejsza tajemnica Trójcy Przenajświętszej pociągnie nas tak bardzo, byśmy coraz bardziej zapominali o ziemi, a coraz więcej tęsknili za niebem. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.