07.09.2020 poniedziałek

„On wszakże znał ich myśli” (Łk 6,8). Jezus dokładnie zna nasze myśli i wie, co jest w naszym sercu, jakie mamy pragnienia, uczucia. Przenika nas doskonale. Nie trzeba zatem przed Jezusem się tłumaczyć, nie trzeba niczego wyjaśniać. Trzeba stanąć wobec Niego z pokorą i uznać: „Panie, Ty wszystko wiesz”. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.