08.06.2020 poniedziałek

„Błogosławieni” (Mt 5,1-12). Dziewięć razy Jezus mówi dziś do nas: błogosławieni, szczęśliwi. Podaje dziewięć wskazówek do jednego szczęścia, którym jest On sam i nasze z Nim zjednoczenie. Dziewięć to jest taka liczba, że już nie jest mało, ale jeszcze człowiek się nie pogubi. Np. numery naszych telefonów mają 9 cyfr i dajemy radę je zapamiętywać. A jeśli wciśniemy na klawiaturze te 9 cyfr w odpowiednim porządku, połączymy się z osobą, z którą chcemy się połączyć. Mamy dziś 9 kluczy, by połączyć się z Jezusem na wieki. Na co czekamy? Łączmy się! †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.