08.09.2020 wtorek

Rodowód Jezusa Chrystusa (Mt 1,1). To są pierwsze słowa Nowego Testamentu. One nam uświadamiają, że Jezus stał się człowiekiem. Niezwykle ważną, może najważniejszą treścią Nowego Testamentu jest to, że Bóg dał Syna swego na świat jako człowieka, by nas odkupił. A stało się to przez Maryję, której urodziny dziś świętujemy. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.