08.11.2020 niedziela

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25,13). Czas życia na ziemi jest wielką łaską. Jest to czas przeznaczony na poznanie Boga, rozmiłowanie się w Nim, pobudzanie serca do tęsknoty na zjednoczeniem z Nim na wieki w niebie. W tym czasie czeka na człowieka wiele zasadzek, pułapek i pokus. Jezus prosi: czuwajcie, bądźcie czujni, nie dajcie się zaskoczyć. Na tym polega prawdziwa mądrość, żeby nie przegapić w życiu tego, co najważniejsze. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.