09.06.2021 środa

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5,17-19).

Tuż po Błogosławieństwach, a przed omówieniem niektórych przykazań Dekalogu Jezus mówi, że nie znosi prawa starego przymierza, ale je wypełnia, to znaczy uzupełnia interpretację i przenosi z poziomu litery na płaszczyznę ducha. Podtrzymuje także naukę, zgodnie z którą każdy ponosi odpowiedzialność przed Bogiem za zachowywanie lub odrzucenie przykazań. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.