10.03.2021 środa

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5, 17-19).

Prawo Pańskie jest doskonałe, jest niezmienne jak niebiosa, pokrzepia duszę, zawiera w sobie wszelką mądrość i pożytek. Każda próba zniesienia, zmodyfikowania czy niezachowania Prawa Bożego jest dla człowieka szkodliwa, jest krzywdą. Nie warto nawet próbować. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.