10.05.2021 poniedziałek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem” (J 15,26-16,4a).

Jezus nie kryje tego, że możemy być prześladowani, wyłączani ze społeczności. A nawet świadczy to o autentycznej przynależności do Chrystusa i odważnym wyznawaniu wiary. Żebyśmy jednak nie załamali się w wierze, posyła nam Ducha Świętego. Ciągle. Dzisiaj też. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.