10.08.2020 poniedziałek

„A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną” (J 12,26). Jezus nikogo nie zmusza do służby, ale zachęca, zaprasza i uzdalnia. Podaje także warunki. Podstawowym warunkiem służenia Jezusowi jest naśladowanie Go, chodzenie za Nim. To znaczy, że zawsze we wszystkim Jezus musi być pierwszy. Nie mamy Jezusa wyprzedzać, ubiegać, ale postępować za Nim. On wyznacza drogę, my stawiamy kroki w Jego ślady. Idźmy za Jezusem, bo to jest jedyna pewna droga. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.