11.06.2020 czwartek

„Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim” (Pwt 8,14). Dzisiaj oczy i serca wszystkich wierzących są zwrócone na Ciało i Krew Jezusa, nasz największy Skarb na tej ziemi. On nam jest dany na pokarm duchowy, na drogę do nieba, na rozpalenie serc miłością, na zjednoczenie serc wszystkich. Dany nam jest także po to, byśmy nie zapomnieli o Panu, Bogu naszym. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.