11.07.2020 sobota

„Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” (Mt 19,27). Pytanie Piotra jest bardzo ważne także dla nas. Co otrzymamy, jeśli wszystko poświęcimy dla Jezusa? Otrzymamy Jezusa. Czy to nie wystarczy na całą wieczność? Czy trzeba jeszcze czegoś, by być szczęśliwym? Opuszczajmy wszystko i idźmy za Jezusem, a będziemy doświadczać coraz bardziej, jakim jest Skarbem. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.