11.08.2020 wtorek

„Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych” (Mt 18,14). Czasem zbyt mało pamiętamy o tym, że na naszym wiecznym zbawieniu najbardziej zależy Bogu. On nas stworzył, On nas odkupił, dla Niego jesteśmy bardzo cenni. Nie odda nas zbyt szybko, nie zrezygnuje z nas zbyt łatwo. Bądźmy Mu za to wdzięczni, a zarazem skorzystajmy z tej Bożej woli, która naprawdę chce nas mieć wszystkich w niebie. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.