12.05.2021 środa

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi” (J 16,12-15).

Jezus dokładnie wie, co i ile możemy znieść. Niczego nie mówi ponad naszymi głowami. Trafia do serca. Posyła Ducha Świętego, by przygotował grunt naszego serca na przyjęcie Bożych prawd, jak deszcz na glebę, który gwarantuje życie i owocowanie. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.