12.06.2020 piątek

Wtedy Bóg rzekł: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!” (1 Krl 19,11). Eliasz został wezwany przez Boga, by wyszedł z groty i spotkał się z Panem. Eliasz okazał posłuszeństwo i spotkawszy się z Panem poznał Jego wolę – wszystko to, co miał dalej czynić. Dziś każdego z nas Pan Bóg wzywa podobnie: wyjdź i spotkaj się ze Mną – w Komunii św., w Słowie, na modlitwie. Wyjdź i spotkaj się, bo nie będziesz wiedział, co robić dalej. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.