14.06.2020 niedziela

„Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie” (Wj 19,4). Zanim Pan Bóg przedstawi Izraelitom warunki przymierza, najpierw przypomina im, jak bardzo są dla Niego drodzy, jak się nimi opiekował, co dla nich uczynił. Nam Pan Bóg też proponuje przymierze przyjaźni. Czasem dopiero po jakimś czasie wyraźniej widzimy, że to On przywiódł nas do siebie, że tak wiele już dla nas uczynił. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.