14.08.2020 piątek

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Miłość jest nierozerwalnie związana z ofiarą. Największą ofiarę może człowiek złożyć z największego daru, jaki ma na tej ziemi – z życia. Taki przykład dał nam Jezus. W Jego ślady poszły tysiące, m.in. dzisiejszy patron, św. Maksymilian Kolbe. Dosłownie za swojego bliźniego oddał życie. Na jaką ofiarę stać będzie dziś moje serce? †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.