14.09.2020 poniedziałek

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Niewyobrażalna jest miłość Boga do człowieka, skoro sam siebie oddaje, by człowieka znów mieć na własność. Od nas zależy, czy chcemy należeć do Boga, czy chcemy dać się Mu umiłować. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.