15.08.2020 sobota

„Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Maryja widziała w duchu wszystkie pokolenia, które będą Ją czciły. Widziała także nasze pokolenie. Jak dobrze jest znaleźć się pośród czcicieli Matki Bożej, jak dobrze jest wraz z Nią uwielbiać Pana, mieć udział w Jej radości i wspólnie z Nią wyśpiewać Boże miłosierdzie. Maryja przeżywa te wszystkie uczucia i wypowiada t wszystkie słowa Magnificat, ponieważ pod sercem ma Jezusa. Wszystko, co przeżywamy i mówimy, zależy od tego, czy mamy w sercu Jezusa. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.