15.11.2020 niedziela

„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden” (Mt 25,14-15). Jezus jest tym, który przekazał nam swój majątek – oddał nam się cały. On jest naszym największym „talentem”. Możemy Go zakopać, zapomnieć, udawać, że Go nie ma, a możemy „puścić w obieg”, to znaczy głosić prawdę o Nim na wszystkie strony. Możemy okazać się sługami złymi i gnuśnymi, albo dobrymi i wiernymi. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.