16.06.2020 wtorek

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,44-45). Syn jest podobny do ojca. Jezus – jedyny Syn Boga Ojca – zapowiedział, że my też możemy stawać się synami Ojca niebieskiego, jeśli będziemy się do Niego upodabniać przez miłość nieprzyjaciół. To ciekawe, że dopiero konfrontacja z nieprzyjacielem pokazuje nam, do kogo jesteśmy podobni. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.