16.09.2020 środa

Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni?” (Łk 7,31). Jezus pokolenie sobie współczesnych ludzi porównał do kapryśnych dzieci. Do kogo Jezus porównałby nasze pokolenie – do ludzi starych, zniechęconych życiem, ludzi bez ambicji, bez wartości, ludzi sfrustrowanych i narzekających, zalęknionych? Jakie zdanie Jezus może mieć o tobie? Czytajmy ewangelię i szukajmy odpowiedzi. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.