16.10.2020 piątek

„A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą” (Łk 12,4). Jezus pragnie nas wyzwolić od lęku nawet przed tymi, którzy prześladują, którzy są w stanie zabić ciało. Wyraźnie jednak zaznacza, że mówi to do swoich przyjaciół. To jest jasny komunikat – żeby wyzwalać się z lęku przed prześladowaniem, utratą tego, co doczesne, włącznie z życiem, trzeba być przyjacielem Jezusa, trzeba w pełni zaufać, że On może dać życie wieczne. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.