17.05.2021 poniedziałek

Uczniowie rzekli do Jezusa: „Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”. Odpowiedział im Jezus: „Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,29-33).

Jezus jest tak wspaniały, że nawet gdy zapowiada rzeczy trudne, mówi tak, byśmy mieli pokój w sercu, byśmy nie utracili odwagi. Pragnie nas mieć przy sobie, chce, byśmy się nie rozproszyli i nie opuścili Go. Zależy Mu na nas. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.