17.08.2020 poniedziałek

«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi» (Mk 1,17). Powołanie pierwszych uczniów jasno pokazuje, na jakich zasadach ma funkcjonować królestwo Boże. Jedni maja łowić innych, jedni innych mają pociągać do Chrystusa. Podziękuj dziś za wszystkich, którzy ukazali ci piękno królestwa Bożego i sam stań się dziś dla innych „Chrystusowym rybakiem”. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.