17.09.2020 czwartek

„Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował?” (Łk 7,41-42). Każdy z nas jest grzesznikiem. Każdemu Jezus pragnie przebaczyć, patrząc prosto w serce i dokładnie wiedząc, co w nim jest. Najważniejsze, a może jedyne, czego pragnie, to jest to, byśmy Go bardziej miłowali. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.