17.10.2020 sobota

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych” (Łk 12,8). Warto przyznawać się do Jezusa, mówić innym ludziom wprost, że Go znamy, kochamy, pragniemy, tęsknimy za Nim, że jest dla nas największym skarbem. Być może ktoś zapragnie takiej relacji z Jezusem. A nawet jeśli nie zobaczymy na tej ziemi owoców naszego świadectwa, to w niebie Jezus nam to wynagrodzi. Tak czy inaczej – warto. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.