17.11.2020 wtorek

Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu” (Łk 19,9). Jezus pragnie przynieść zbawienie każdemu człowiekowi, chce wejść do każdego ludzkiego serca, do każdego domu, każdego środowiska ludzkiej działalności i obecności. Dla Jezusa nie ma żadnych przeszkód. On jest zawsze na czas, On nigdy nie robi problemu z naszej przeszłości, z naszej aktualnej kondycji. Oczekuje tylko na to, byśmy przyjęli Go z radością w naszym domu, byśmy naprawdę chcieli tego zbawienia, które On przynosi. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.