17.12.2020 czwartek

„Jakub [był] ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1,16). W całym rodowodzie każdy poprzedni członek był ojcem następnego. Tylko w przypadku Józefa ewangelista napisał, że był mężem Maryi, nie był natomiast ojcem Jezusa. To wymowna i bardzo delikatna informacja, że Jezus nie miał biologicznego ojca, a zarazem pokazanie, że Jezus jest w pełni człowiekiem, tak jak w pełni jest Bogiem. Ma „rodowód” boski, bo Bóg Ojciec ciągle Go rodzi i ma rodowód ludzki, bo zrodził się z Maryi Dziewicy. Nie próbujmy tej tajemnicy zrozumieć. Tylko wierzmy. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.