18.02.2021 czwartek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9, 22-25).

Po wczorajszej nauce o uczynkach miłosiernych i pokutnych czas na naukę o konieczności krzyża. Liturgia dwóch pierwszych dni Wielkiego Postu chce nam pokazać, że świętości nie można osiągnąć wyłącznie pobożnym życiem i spełnianiem dobrych uczynków. Trzeba też wziąć krzyż. Nie jest on jednak celem samym w sobie. Celem jest zmartwychwstania. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.