18.06.2021 piątek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność” (Mt 6,19-23).

Jezus zaprasza nas dziś do poszukiwania prawdziwego skarbu. Cechą tego skarbu, według Jego nauki, jest trwałość, niezniszczalność i nieprzemijalność. Warto gromadzić sobie taki właśnie skarb. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.