18.12.2020 piątek

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Łk 1,20). To zaproszenie Józefa do wzięcia Maryi do siebie skierowane jest do wszystkich ludzi. Pod krzyżem św. Jan Apostoł także wziął Maryję do siebie jako Matkę. Nie bójmy się wziąć Maryi do siebie, zawierzyć Jej, polecić nasze sprawy, a zwłaszcza sprawę naszego zbawienia. Ona przecież wydała na świat Tego, który zbawia ludzi od grzechów. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.