19.01.2021 wtorek

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy (Mk 2,23). Według Starego Przymierza uczniowie łamali prawo. Według nauki Jezusa czynili to, co było konieczne. A może nawet oswajali się z tym, że uczniowie Nowego Przymierza będą w swoich rękach łamali owoc ziarna pszenicznego – chleb, który będzie się stawał Ciałem Boga? †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.