19.02.2021 piątek

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć” (Mt 9, 14-15).

Jezus pokazuje sens postu. Prawdziwy post to ten, który jest oczekiwaniem na Oblubieńca, który jest tęsknotą za Umiłowanym. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.