19.11.2020 czwartek

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi” (Łk 19,41-42). Tak wiele jest niepokoju w naszych czasach, w naszych sercach. Świat zdaje się zupełnie nie znać tego, co służy pokojowi. Świat nie chce przyjąć tego pokoju, który przynosi ze sobą Jezus Chrystus. Żyjmy w pokoju, by Chrystus nie musiał nad nami płakać, by nikt nad nami i przez nas nie musiał płakać. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.