20.02.2021 sobota

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?” Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5, 27-32).

Spotkanie Jezusa i świadoma decyzja na pójście za Nim przynosi owoc radości i wolności. Wyrazem tego jest zostawienie wszystkiego oraz wydanie wielkiego przyjęcia. Tylko człowiek wolny może zostawić wszystko dla Jezusa. Tylko człowiek radosny chce ucztować z Jezusem. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.