20.08.2020 czwartek

„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; (…). Przyjdźcie na ucztę!” (Mt 22,4). Cały czas Jezus zaprasza nas na ucztę – ucztę Eucharystii, ucztę Słowa, modlitwy, przyjaźni, ucztę miłosierdzia. Jego stół jest zawsze zastawiony obficie i zawsze gotowy. Zaprasza z miłości i bezinteresownie. Wystarczy przyjąć zaproszenie i przyjść. Często nawet na to nas nie stać. A przecież po to żyjemy, żeby być z Jezusem. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.