21.02.2021 niedziela

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,12-15).

Nie wystarczy się nawrócić, trzeba przyjąć Ewangelię. Nie wystarczy odwrócić się od zła, trzeba czynić dobro. Nie wystarczy porzucić życia według stylu starego człowieka, trzeba stać się nowym człowiekiem w Chrystusie. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.