22.01.2021 piątek

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał (Mk 3,13-19).

Żeby zostać uczniem Chrystusa musi być zaproszenie Jezusa i odpowiedź człowieka. To pierwsze jest zawsze, to drugie – w zależności od wolnej woli konkretnej osoby. Odpowiadajmy zawsze pozytywnie na powołanie Jezusa. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.