22.06.2020 poniedziałek

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7,1). Jezus przestrzega nas, byśmy nie próbowali wchodzić w kompetencje Boga. Zawsze to się źle kończyło. Już w raju człowiek wszedł w kompetencje Stwórcy, chciał być jak Bóg. Nie udało się. Budowniczy wieży Babel chcieli sięgnąć nieba. Nie udało się. Dawid chciał zliczyć lud należący do Boga. Zliczył, ale ostatecznie nie udało się, bo trzeba było ponieść karę. Kiedy zabieramy się za sądzenie bliźnich, to też się nie uda. Zajmijmy się raczej belką w naszym oku. Tam przydadzą się nasze kompetencje. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.