22.11.2020 niedziela

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody” (Mt 25,31-32). Kiedyś nadejdzie ten dzień. Wszystko stanie się jasne, każdy pozna pełną prawdę o Bogu, o sobie, o rzeczywistości tego świata i królestwa Bożego. Objawi się chwała Jezusa Chrystusa. Żyjmy już dziś dla Jego chwały. Przyjmijmy do serca Jego królowanie. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.